Ventilation för hem och industri

Växjövägen 26D i Värnamo | Tel: 0370 - 169 00

Referenser

Genom åren har Wvent AB utfört en stor variation av ventilationsarbeten för företag, privatpersoner och kommun. Vanliga arbeten kan vara:

Luftmätning, kanalrensning, filterbyte, rembyte, motorbyte RDAA, motorbyte Minimaster, kanaldragning, byte av vindsaggregat, montage takhuv, dragning av Im-kanal (köksfläkt), tillverkning, montage Fresh friskluftsintag, montage spånledning mm.

Snart fyller vi på med referenser här!

Adress:
WVENT AB
Växjövägen 26D
331 42 VÄRNAMO

Telefon:
0370 - 169 00

© WVENT AB 2018
Webb: Boomlab.se, Moheda

© WVENT AB 2018
Webb: Boomlab.se, Moheda