Ventilation för hem och industri

Referenser

Genom åren har Wvent AB utfört en stor variation av ventilationsarbeten för företag, privatpersoner och kommun. Vanliga arbeten kan vara:

Luftmätning, kanalrensning, filterbyte, rembyte, motorbyte RDAA, motorbyte Minimaster, kanaldragning, byte av vindsaggregat, montage takhuv, dragning av Im-kanal (köksfläkt), tillverkning, montage Fresh friskluftsintag, montage spånledning mm.

Kompressor

En till stor kompressor installation, denna gång med filter och brandspjäll
LEVERANTÖRER

Adress:
WVENT AB
Västbovägen 47
331 53 VÄRNAMO

Telefon:
0370 - 169 00

© WVENT AB 2018
Webb: Netmine.se, Värnamo

© WVENT AB 2018
Webb: Netmine.se, Värnamo