Ventilation för hem och industri

Förmånliga Service & Underhållsavtal

Wvent AB ägs och drivs av Jonas Gunnarsson och företaget startades våren 2007 i Värnamo.

Redan vid starten 2007 tecknade Wvent avtal med flera företagskunder för service och underhåll av deras ventilationslösningar. Vi har idag ca 40 företag med ca 120 FTX-anläggningar där vi utför löpande underhållsarbeten.

Vi utför servicearbeten som:

- Filterbyten i rätt tid
- Rengöring
- Kalibrering
- OVK
- Serviceprotokoll

Serviceavtal

Vi tecknar service- och underhållsavtal för en eller flera ventilationsanläggningar. Det innebär att vi 1-2 ggr per år utför service på er anläggning och vid eventuella fel åtgärdas detta efter konsultation med kunden.

Avtalen löper under 3 år och förlängs automatiskt med 3 år i taget om ingen av parterna säger upp avtalet. Vi utför serviceprotokoll.

RING 0370 - 169 00

Vill du veta mer om vår service- och underhållsavtal. Tveka inte att kontakta oss - du hittar våra kontaktuppgifter på kontaktsidan.

Klicka här »


LEVERANTÖRER

Adress:
WVENT AB
Västbovägen 47
331 53 VÄRNAMO

Telefon:
0370 - 169 00

© WVENT AB 2018
Webb: Netmine.se, Värnamo

© WVENT AB 2018
Webb: Netmine.se, Värnamo